MIASTO / MIAST – OWY / MIASTO – WY /

Mając na uwadze, że „punkt widzenia zależy od punktu siedzenia” nasuwa się pytanie:

MIAST – OWY (nawet wbrew poprawnej polszczyźnie) czy MIASTO – WY?

(Za)miast bezdusznie anonimowych MIAST – OWYCH, wskazujemy wyznaczenie sobie takiego punktu siedzenia, z którego widać, że MIASTO to WY.

Czasowniki „siadać” i „siedzieć” lubią przestrzeń miejską. Nie zawsze z wzajemnością. „Siadać” i „siedzieć” nie obrażają się o to – (za)miast   (t)ego mutują w „przycupnąć” lub „podpierać”. I tak staje się miasto sceną performatywnych figuracji ludzkich. A ponieważ każde  miasto ma swój indywidualny obraz, który kształtują m. in. jego mieszkańcy, struktury czy infrastruktury, chciałoby się móc zastąpić kreatywne figuracje dowartościowaniem czasowników „siadać” czy „siedzieć”. Rozsiąść się i poczuć, że miasto może stanowić zrównoważony, organizm z całą siecią żył – ulic, architektonicznego szkieletu czy niezbędnych życiodajnych komórek –  zadowolonych mieszkańców. W tym rozumieniu staje się miasto ucztą dla zmysłów.

O ile „miasto pozwala kreować się mieszkańcom w granicach oferowanych im możliwości” ( „Język miast” Deyan Sudjic ) , o tyle w obszarze miasta wyobrażonego „punkt siedzenia” może być kreowany dowolnie.  Wyznaczenie takiego punktu początkowego dotyczy w dużej mierze elementów struktur i infrastruktur służących zacieśnianiu integracji społecznych – MIASTO – WY. Aż chciałoby się wyznaczyć strefy VIP dla czasowników „siadać” czy „siedzieć” elementami małej architektury – MEBLAMI MIEJSKIMI. Przyprawione dobrym designem miejsca przesiadywania, dosiadania się czy wysiadywania pomysłów. Najlepiej wyjątkowe i rozpoznawalne, jak na przykład londyńska budka telefoniczna. I niewyczynowe z powodu braku ergonomii, a uwzględniające możliwości i ograniczenia anatomii w każdym wieku. I żeby chciałoby się uśmiechać. Tak po prostu. I żeby każdy punkt siedzenia sprzyjał punktowi widzenia, a czasownik siadać był bardzo MIASTO – WY.

Bo, „jeśli chcesz w prosty sposób poprawić jakość danej przestrzeni, zaaranżuj więcej miejsc do siedzenia”. (Jan Ghel)

Agnieszka Basak-Wysota
Dział Edukacji CSW Toruń